Ukázky multimediálních prezentací(ppt)
 
Ukázky multimediálních prezentací(ppt)
Na stránce UKÁZKY MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ najdete práce v programu PowerPoint, vytvořené projektovým týmem.
Vybrané ppt prezentace netvoří kompletní uzavřený celek – obsahují jen vybrané ukázky snímků k danému tématu. Výběr snímku jsme volili tak, aby ukázky obsahovaly co nejširší spektrum multimediálních prvků, používaných při sestavování prezentací.

Pokud máte jakékoli poznámky, náměty či připomínky, uvítáme je na stránce Náměty, názory, připomínky.


CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA / 4,39MB

DÝCHÁNÍ / 3,54MB

MÍCHA / 4,05MB

PLODY / 43,3MB
SACHARIDY / 153kB

SOUSTAVA MOČOVÁ / 226kB

SRDCE SAVCŮ / 124MB