Řešitelský tým - kontakty
 
Řešitelský tým - kontakty


?

Odborní pracovníci

foto

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Vedoucí projektového týmu

Pracoviště: Katedra zoologie a antropologie UP Olomouc

585 634 206
foto

Mgr. Daniela Stonová

Řešitelka projektu - studentka

Pracoviště: PřF UP Olomouc, studentka 5. roč. Bi-Z-G

foto

JDr. Pamela LewisPracoviště: Kabinet výuky cizích jazyků PřF UP, Olomouc

585 634 998
foto

RNDr. Martin Fellner, Ph.D.Pracoviště: Katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP, Olomouc

585 634 905
foto

Doc. RNDr. Eva Matalová, PhD.

Řešitelka projektu

Pracoviště: Laboratoř embryologie živočichů, Veveří 97, 602 00 Brno

532 290 155
foto

RNDr. Lubomír Kincl, CSc.

Odborný pracovník

Pracoviště: Katedra botaniky UP Olomouc

585 634 080
foto

Vlastislav BičPracoviště: Katedra zoologie a antropologie, PřF UP, Olomouc

585 634 202
foto

RNDr. Vlasta Lungová

Řešitelka projektu

Pracoviště: Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45

foto

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Řešitel projektu

Pracoviště: Ústav fyziologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Palackého 1-3, 612 42 Brno

541 562 301
foto

RNDr. Iva Kubištová, PhD.

Řešitelka projektu

Pracoviště: Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno

541 321 317
foto

RNDr. Jan Jelínek

Řešitel projektu

Pracoviště: Slovanské gymnázium Olomouc

foto

Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.

Řešitel projektu

Pracoviště: PřF UP Olomouc, student Ph. D.

Administrativní a techničtí pracovníci

foto

Ing. Šárka Uhlárová

Administrativní manažerka

Pracoviště: VTP UP, Šlechtitelů 27, Olomouc

585 631 404
foto

Pavla Poubová

Sekretářka

Pracoviště: VTP UP, Šlechtitelů 27, Olomouc

585 631 417
foto

Bc. Jana Kvapilová

Náborářka

Pracoviště: Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 77147 Olomouc

739 249 190
?

Externí spolupracovníci

BRYCHTA Miloš, student OTŽP, UP Olomouc - příspěvky do obrazové databáze

DOČEKAL Tomáš, webař

ČELECHOVSKÝ Alois, RNDr., Ph.D. Katedra zoologie UP Olomouc – příspěvky do obrazové databáze

DVOŘÁK Petr, student SBE UP, Olomouc – organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

FELLNEROVÁ Adéla, studentka SGO - organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

GRIM Tomáš, Doc.,RNDr., Ph.D., Katedra zoologie UP Olomouc – příspěvky do obrazové databáze

JANČA Martin, student SBE UP Olomouc - fotografické příspěvky

JANEČKOVÁ Eva, studentka Gymnázium Slovanské nám., Brno - organizační výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

JÍLEK Petr, PharmDr. CSc., Farmaceutická fakulta UK – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

KAČÍRKOVÁ Jarmila, Ing., Gymnázium Jana Blahoslava, Přerov, středoškolský pedagog - spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

KUBÁLOVÁ Danuše, Mgr., SGO, středoškolský pedagog – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

LUKÁŠ Bohdan, spolupráce na webových stránkách

MARTINKOVÁ Hana, Laboratoř růstových regulátorů, PřF UP Olomouc – fotodokumentace

MATRKOVÁ Jana, doktorandka, Katedra zoologie, UP Olomouc – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

MĚCH Radek, student MBB UP, Olomouc – organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

MÍČKOVÁ Michaela, studentka SGO - organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

NOVÁK Jan, student Gymnázium Slovanské nám., Brno - lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“, podklady pro ppt prezentace

PAVLASOVÁ Andrea, studentka MBB UP, Olomouc – organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

PROCHÁZKA Ondřej, student SGO - podklady pro ppt prezentace-fotodokumentace

ROLČÍK Jakub, RNDr., Ph.D., odborný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Šlechtitelů 11, 783 71, Olomouc

SKÁLOVÁ Darina, studentka Gymnázium Slovanské nám., Brno - organizační výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

SPURNÁ Julie, Katedra zooologie UP – administrativní a organizační výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

SVOBODA Aleš, doktorand, Katedra zoologie, UP Olomouc – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

SVOBODOVÁ Jolana, RNDr., SGO, středoškolský pedagog – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

ŠEVČÍK Jan, student OTŽP, UP Olomouc - příspěvky do obrazové databáze

TOMAŠTÍKOVÁ Eva, studentka MBB UP, Olomouc – organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

TOŠENOVSKÝ Evžen, doktorand, Katedra zoologie, UP Olomouc – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

VACLOVÁ Tereza, studentka MBB UP, Olomouc – organizační a lektorská výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“

VESELÝ Milan, RNDr., Ph.D., Katedra zoologie UP Olomouc – příspěvky do obrazové databáze

VEVERKA Jiří, Mgr., FTK UP Olomouc – grafika a design projektových materiálů

VINTER Vladimír, Ing. PaedDr, Katedra botaniky UP Olomouc - příspěvky do obrazové databáze

VOGELOVÁ Olga, Mgr., SGO, středoškolský pedagog – spolupráce na tvorbě multimediálních prezentací

VYROUBALOVÁ Beáta, Katedra zooologie UP – administrativní a organizační výpomoc při kurzu „Atraktivní biologie“BERNARDY Jan, MVDr. - spolupráce ukončena k listopadu 2007

BLEŠOVÁ Tereza - spolupráce ukončena k lednu 2008

FAJT Jiří – spolupráce ukončena k březnu 2007
PERSON:134: Chyba při načítání rozšířených vlastností uživatele, ID #file_links[\"c:\\users\\administrator\\desktop\\jersey01\\jersey0512\\jersey0512sites.txt\",1,n] PERSON:134: Chyba při načítání rozšířených vlastností uživatele, ID #file_links[\"c:\\users\\administrator\\desktop\\jersey01\\jersey0512\\jerseysites0604.txt\",1,n] PERSON:134: Chyba při načítání rozšířených vlastností uživatele, ID #file_links[\"c:\\users\\administrator\\desktop\\jersey01\\jersey0616\\jerseysites0616.txt\",1,n] PERSON:134: Chyba při načítání rozšířených vlastností uživatele, ID #file_links[\"c:\\users\\administrator\\desktop\\watches\\watchessites0620.txt\",1,n]