Testové otázky
 
Testové otázky


V jednotlivých databázích jsou obsaženy zejména (1) úlohy s výběrem odpovědí (polynomické úlohy) - "jedna nebo více správných resp. nesprávných odpovědí"; (2) úlohy doplňovací -doplňování chybějících klíčových slov či stručných charakteristik; (3) úlohy přiřazovací - vycházejí ze zjišťování vzájemné souvislosti mezi biologickými objekty, jevy nebo tvrzeními, které jsou zpravidla seřazeny ve dvou sloupcích, a (4) úlohy s dvoučlennou volbou (dichotomické úlohy) - nabídka alternativních odpovědí "ano - ne" či "správně - nesprávně". Mnohem širších grafických možností využívají (5) interaktivní úlohy vytvořené v programu PowerPoint.