Obrazové databáze
 
Obrazové databáze
Do databází byly zařazeny zejména obrázky (fotografie, schémata apod.), které mají bližší tematickou návaznost na středoškolskou výuku biologie. Databáze jsou jednoduše strukturované a umožňují rychlé vyhledávání potřebných obrázků v rámci příslušných systematických jednotek prostřednictvím miniatur. Obrazové databáze budou průběžně doplňovány a rozšiřovány, s cílem usnadnit vyučujícím sestavování názorných výukových prezentací a celkově zkvalitnit výuku biologie na středních školách.

Jména vyšších cévnatých rostlin byla sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z. Kirschner J & Štěpánek J. [eds.] 2002), názvy hub jsou v souladu s prací Hagera L., Antonín V. & Baier J. (2005), Velký atlas hub.