Aktuality - detail zprávy
 
Aktuality - detail zprávy


Mendel Forum 2008: 1. října 2008

Konference Mendel Forum 2008 proběhla dne 1. 10. 2008 formou exkurze do Mendelova rodného kraje. Cesta vedla z Brna, kde JGM působil od r. 1843 do své smrti (1884), se zastávkou v Olomouci, kde Mendel studoval, až do Hynčic (Vražného), kde se Mendel v roce 1822 narodil. Zastávka na zpáteční cestě do Brna byla věnována Lipníku, kde Mendel působil na piaristické koleji.
Vzhledem k omezenému počtu míst v autobuse měla letošní konference limitovaný počet účastníků, kteří byli vybráni z řad vysokoškolských odborníků a pedagogů, středoškolských učitelů, studentů i široké veřejnosti. Jednotlivá místa, která účastníci konference navštívili, jsou stručně dokumentována v přiložené fotoreportáži. Konference probíhala v neformální atmosféře s odborným výkladem PhDr. Anny Matalové (Mendelianum, MZM Brno), Ing. Vladimíra Nipperta a dalších pracovníků rodného domu J. G. Mendela v Hynčicích - Vražném. Průběh konference byl zpestřen o diskuzi účastníků při společném občerstvení v Mendelově rodném statku a soutěží o aktuálně vydaný knižní překlad Mendelovy odborné práce (ISBN978-80-87028-02-5). Účastníci konference získali zdarma řadu materiálů, především sborníček Mendel Forum 2008 s podtitulem Mendelovo rodiště a Mendelovy dopisy domů (ISBN978-80-7028-326-4), dále publikace Nobelovy ceny 21. století, Mendel-Brno-Evropa a řadu dalších. Poděkování za sponzorský příspěvek patří firmám Roche s.r.o. a Immunotech a.s.
Platí od 19.11.2008 11:24:09 do 20.11.2008 11:24:20.