Aktuality
 
Aktuality
Červen 2009: „Srdce srdcí“ – unikátní projekt registrovaný u Guiness World Records jako pokus o světový rekord

Více o tomto projektu v ZDE.

Univerzita dětského věku: SRDCE, PUMPA…A LÁSKA? – 2. část 19. listopadu 2008

V rámci 2. ročníku UDV proběhne v Moravském divadle Olomouc druhá část přednášky na téma Srdce, pumpa…láska?

více

Uzavření projektové výzvy OP VK Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení: 31. října 2008

V rámci této výzvy byl podán projekt: „Ekologické vzdělávání ZŠ a SŠ pedagogů“ Více informací na stránce Projekty.

Univerzita dětského věku: SRDCE, PUMPA…A LÁSKA? – 1. část 15. října 2008

V rámci 2. ročníku UDV proběhla ve Dvořákově sále první část přednášky na téma Srdce, pumpa…láska?

více

Mendel Forum 2008: 1. října 2008

Konference Mendel Forum 2008 proběhla dne 1. 10. 2008 formou exkurze do Mendelova rodného kraje. Cesta vedla z Brna, kde JGM působil od r. 1843 do své smrti (1884), se zastávkou v Olomouci, kde Mendel studoval, až do Hynčic (Vražného), kde se Mendel v roce 1822 narodil. Zastávka na zpáteční cestě do Brna byla věnována Lipníku, kde Mendel působil na piaristické koleji.

více

Uzavření projektové výzvy OP VK pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj: 19. září 2008

V rámci této výzvy byly podány dva projekty: „INTERAKTIVNÍ FYZIOLOGIE“ a „LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA“ Více informací na stránce Projekty.

Uzavření projektové výzvy OP VK Olomouckého kraje v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení: 14. července 2008

V rámci této výzvy byl podán projekt pro realizaci terénních i laboratorních kurzů z oblasti zoologie, botaniky, hydrobiologie geografie, geologie vč. kurzů práce s interaktivní tabulí a programem PowerPoint.

Závěrečný audit projektu „Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních prezentací ve výuce biologie: 12. června 2008

Ve čtvrtek 12.6.2008 proběhla úspěšně kontrola projektu pracovniky MŠMT. Oficiální ukončení projektu je stanoveno na 26.6.2008. Projektový tým děkuje všem respondentům za názory a náměty pro naši dalši práci. Webové stránky atraktivnibiologie.upol.cz zůstávají aktivní i po ukončení tohoto projektu.

více

Pedagogický software 2008, 4.-5. června , České Budějovice

11. ročník mezinárodní konference orientované na současné trendy e-learningu

více

17.května 2008 – Závěrečné setkání účastníků kuru Atraktivní biologie

Setkání proběhne na PřF UP, Tř. Svobody 26, Olomouc, 1. patro, zasedací místnost děkanátu. Účastnící podzimních kurzů (Olomouc 18.-19.10.2007, Brno 1.-2.11.2007) obdrží projektové materiály (absolventi kurzu 24.4.2008 v Olomouci již tyto materiály obdrželi a proto jejich účast na setkání není nutná):
  • Sadu 4 CD s multimediálními prezentacemi
  • Manuál Jak na PowerPoint
  • Brožuru Nobelovy ceny 21. století
  • Certifikát o absolvování kurzu Atraktivní biologie


26.3.- 11.4. 2008: Prezentace projektových výsledků v USA (Boston, Seattle)

  

více

24. dubna 2008 – kurz ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE

Poslední série kurzu „ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE“ se uskuteční ve čtvrtek 24.4.2008 v Olomouci.

více

82. Fyziologické dny, Praha, 7.-9. února 2008

Principy multimediální výuky budou prezentovány na konferenci Fyziologické dny:

Poster: PHYSIOLOGY-INTERACTIVE APPROACH FOR INTERNATIONAL EDUCATION
(Holešovská Z., Matalová E., Dubská L., Fellnerová I., Míšek I., Doubek J.)


Abstrakt: MULTIMEDIAL EDUCATION IN TRANING COURSES OF PHYSIOLOGY (Holešovská Z., Matalová E., Malá S., Kovářů F.)

Více na : http://fd2006.lf2.cuni.cz/


Vydání nových PROJEKTOVÝCH MATERIÁLŮ - duben 2008

V polovině dubna budou projektovým týmem vydány následující materiály, které všichni účastnící kurzu Atraktivní biologie obdrží ZDARMA:
1. informační brožura na téma: Atraktivní biologie: „NOBELOVY CENY 21. století“ (Matalová E., Fellnerová I., Doubek J.)

2. publikace: Obrazový manuál pro sestavování multimediálních ppt prezentací: „JAK NA POWER POINT“ (Fellnerová I., Kincl L, Stonová D.)


56. NSTA National Conference on Science Education

Mezinárodní vědecká konference
Boston, Massachusetts, 27.-30. března 2008


více

I. Olomoucké dny antropologie a biologie

Mezinárodní vědecká konference
5. – 6. září 2007, Olomouc


více

Mendel Forum 2007

Mezinárodní vědecká konference
24. října 2007, Brno


více

AEDUCA 2007

Festival vzdělávání dospělých
22. – 23. listopadu 2007, Olomouc


více

PS UP CUP 2007

Náš projektový tým se dne 7. 2. 2007 zúčastní sportovní akce s názvem „PS UP Cup 2007“. Jedná se o turnaj v malé kopané, který pořádá Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci a je určen pro řešitele projektů ESF (Evropský sociální fond).

Jednotlivá družstva budou složena z členů jednoho projektového týmu, může však být doplněno i o hráče mimo projektový tým. Pro vítěze je připraven pohár PS UP Cup 2007.


Setkání s řediteli gymnázií

Dne 5. prosince 2006 proběhne neformální setkání s řediteli gymnázií Olomouckého kraje, kde jim budou poskytnuty informace o realizovaném projektu a následně předány informační materiály.
Informační leták


Prezentace tohoto projektu

formou posteru a ústní prezentace proběhne na konferenci STM-Morava pořádané ve dnech 14. - 15. 12. 2006 v Regionálním centru Olomouc. Více informací o konferenci naleznete na stránkach UP pod heslem STM-Morava

Společný meeting projektového týmu

se koná v pátek 24.11.2006 ve 14:00 v malé zasedací místnosti PřF UP v Olomouci, tř. Svobody 26


AEDUCA 2006

Festival vzdělávání dospělých
23. – 24. listopadu 2006


Pořadatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
Místo konání: Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

Součástí festivalu je prezentace projektů, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a podpořených z finančních zdrojů Evropské unie.


více

Mendel Forum 2006 (aktualizováno)

17. – 18. října 2006
Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, 659 37 Brno


více


Strana 
 z 5